Algemene voorwaarden

 

 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in Kousenshop stelt en nemen uw rechten zeer ernstig op. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is tijdens uw bezoek en aankopen op Kousenshop.

Door u toegang te verschaffen tot kousenshop.be, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kousenshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing

Een op de Kousenshop website aangeboden product 

Alle producten die door Kousenshop aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folders. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW.

Kousenshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.
Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Kousenshop doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo snel mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.

Kousenshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Overeenkomst tussen u en Kousenshop

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Kousenshop wanneer Kousenshop de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.

Kousenshop kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (3 weken) nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de site ontving. Kousenshop houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar .

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst 

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 6 april 2010, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet () De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bijv. 3 werkdagen).

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendkosten betalen om het product terug te sturen.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendkosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.

Kousenshop kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Levering van uw product 

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling.

De verwachte levertijd wordt vermeld op de detailpagina van het product. Kousenshop doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden zijn louter indicatief en Kousenshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

Betaling 

Men kan kiezen tussen een betaling via overschrijving, bancontact, visa, mastercard, iDEAL of met paypal. De bestelling moet uiterlijk op het moment van levering worden betaald.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid 

Kousenshop kan niet waarborgen dat kousenshop.be ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Kousenshop geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van kousenshop.be, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via kousenshop.be.

Deze site wordt door Kousenshop ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. Kousenshop legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld.

Alle aanbiedingen van Kousenshop zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Kousenshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

In zoverre de wet dit toestaat, wijst Kousenshop elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Kousenshop zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie 

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.

Taal van de overeenkomst 

Kousenshop is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U kunt uw keuze maken bij uw eerste bezoek of door op de Kousenshop homepage in de rechterbovenhoek op een taal te klikken. De door u gekozen taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en Kousenshop.

 

Chat support